Általános szerződési feltételek

VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Képek
Az oldalainkon található képek mintának tekintendõk, az eltérésekért semmilyen felelõsséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetõség szerint a valóságot tükrözzék.

Fontos!:
Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomag sértetlen és tartalmát tételesen ellenõrizte, mert az átvétel utáni sérülésekre, hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A jótállást kizáró tényezõk:
A számlán, vagy az azonosító címkéken történõ bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszûnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerû használatból ered.

Fizetési módok:
Személyes átvétel esetén  üzletünkben készpénzzel, utánvéttel (ez esetben a szállítási költség 14 Kg-ig bruttó 2300.- Ft) vagy banki előre utalással  lehet az áru ellenértékét kiegyenlíteni.

Vételár:
Az áruk mellett található ár a 27%-os áfa-t tartalmazza. A megrendelõ lapon illetve a visszaigazoló levélben megtalálható a megrendelt termékek ára a szállítási költség valamint ezek összege, amely az átvételkor ténylegesen fizetendõ összeget takarja.

Web-áruház használati útmutató:
A rendelni kívánt áru darabszámát kiválasztja majd a mellette található kosárba gombbal lehet azt tárolni. A kosárba helyezett tételek értéke megjelenik az oldal jobb felsõ sarkában. Amennyiben erre kattintunk, mindig eljuthatunk, a kosár tartalmához ahol megtekinthetjük az eddig kiválasztott termékeket. Itt lehetõségünk van a törölni is a kosárban található termékekbõl. A megrendelés elküldéséhez minden mezõ kitöltése kötelezõ.
Amennyiben minden mezõt kitöltött nyomja meg a rendelés gombot. Az elküldés után a rendszer egy rendelés visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.

Garancia:
Cserelehetõség, visszavásárlás 8 napon belül.
Amennyiben pl. teniszütõt, vagy tenisztáskát vásárol tõlünk, Ön otthonában kipróbálhatja a megrendelt terméket, és ha nem tetszik, akkor 8 napon belül az áru ellenértékét postai úton küldjük el, tehát az áru beérkezését követõ 8 napon belül!Elõzetes egyeztetés esetén, a kifogásolt terméket telephelyünkön is leadhatja. Az áru cseréjét, illetve értékének visszafizetését ez esetben is postai úton intézzük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csere- vagy visszavásárlási lehetõség csak eredeti állapotának megfelelõ, sértetlen, rendszeresen még nem használt termékre érvényes. Teniszlabdát csak bontatlan állapotában tudunk visszavásárolni!

Szavatosság:
Az eladó szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.Elállás
A vevõ jogosult a megrendelést követõen, de még a kiszállítás elõtt a vásárlástól elállni. Ezt jelezheti felénk az  profisport@rta.hu  vagy a info@profisport.hu, profi-sport@t-online.hu e-mail címen, vagy a 06/70 933 63 76 telefonszámon. Ebben az esetben a vevõt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. A vásárlást követõen a vevõ az áru átvételét követõ 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
A vásárló az elállás jogát az áru kézhezvételének napjától gyakorolhatja.
A terméket eredeti, sértetlen, állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni címünkre. A ProfiSport.hu kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

Adatvédelem:
Az Ön adatait a rendelés teljesítése, valamint a rendelés adatainak ellenõrzésének érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvényben megfogalmazottaknak megfelelõen járunk el. A Profi Sport Kft. (H-1039 Budapest, Mátyás Király u. 118. továbbiakban: Szolgáltató) felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Profisport.hu web-áruházban történõ vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bûncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetõséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a ProfiSport.hu web-áruházban történõ vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelezõ adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Profisport.hu web-áruház szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

A Szolgáltató minden tõle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos õrzésére, de nem vállal felelõsséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért mûszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy
bûncselekmény esetén.

Szolgáltató megtesz minden tõle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelõsséget az esetlegesen fellépõ hibákért, mely az oldalak nem megfelelõ mûködését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Az oldalon megjelenõ akciók(akciós árak) és/vagy az egyéb promóciókban lévõ árengedmények összege, illetve mértéke nem vonható össze.

Üzemeltetõ, Szolgáltató:

Profi-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1039 Budapest, Mátyás király útja 118.
Telefon: 06/1 240-31-80
Mobil: 06/70 933 63 76
Adószám: 10762453-2-41
e-mail: profi-sport@t-online.hu
profisport@rta.hu
www.profisport.hu

Felelõsségkorlátozás
A Profi Sport Kft.. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzaton bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az Interneten való közzététele napjától érvényes.

Jogi nyilatkozat

A profisport.hu weboldalán az egyes szöveges megjelenésekkel kapcsolatos jogi felelõsséget nem vállalja. Ha azonban bármilyen jogsértõ tartalmat talál az oldalon, kérjük, hogy a 2001. évi CVIII. törvény 13. § alapján értesíts bennünket az profi-sport@t-online.hu vagy a profisport@rta.hu e-mail címen. Ez esetben az adott tartalmat azonnal eltávolítjuk az oldalról.

1.1. Felelõsség kizárása
Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegûek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal.

1.2 Szerzõi jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Profi Sport Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzõi jogok megsértését jelenti és jogi/ következményeket von maga után.
A weboldal fõoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belsõ oldalakra mutató linkek elhelyezhetõk abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

1.3. Jogviták
Szerzõdõ Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerzõdõ Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

1.4. Termékekhez kapcsolódó képek
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelõ képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében elõfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelõsséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.
Szállítás és fizetés

Szállítási feltételek

A megrendelt árut kizárólag belföldre tudjuk kiszállítani Önnek, tehát az áru értékét valamint a szállítási költséget mely a rendelés értékétõl is függ (a szállítási költség pontos összege a kosár megtekintésekor látható) a csomag átvételekor a szállítónak kell kifizetnie számla ellenében. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, úgy telefonon értesítjük és egy lehetséges másik termékkel – ha az Önnek is megfelelõ – behelyettesítjük vagy a megrendelt termék várható szállítási határidejét közöljük. A megrendelt termékeket GLS futárszolgálattal szállítjuk. Utánvétel fizetési mód esetében, a csomag átvételkor, készpénzben a kézbesítõnek kell fizetni a vételárat (mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az ÁFA-t),valamint a szállítási díjat, ami utánvétes fizetésnél 14 Kg-ig bruttó 2300,- Ft, .  Nagyméretû áruk esetében a szállítási költség magasabb lehet, amirõl kollégáink elõre tájékoztatják Önt. Kérjük, gyõzõdjön meg arról, hogy a kiszállított áru az átvételkor sértetlen. Szállítással kapcsolatos sérülés bejelentést csak a szállítás napján áll módunkban figyelembe venni. A szállítmány esetleges hiányosságát az profisport@rta.hu vagy profi-sport@t-online.hu e-mailben jelezheti cégünk részére.

Szállítási díjak
A súlytól függõen, 14 Kg-ig 2300Ft- /Ez Két karton teniszlabda súlya /

Nagyméretû áruk esetében a szállítási költség magasabb lehet, amirõl kollégáink elõre tájékoztatják

Szállítási határidõ
A szállítás a megrendeléstõl számított 24 – 48 órán belül.