Profi-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1039 Budapest, Mátyás Király u. 118.
Telefon: 06/70-9-336-376
profi-sport@t-online.hu
profisport@rta.hu
www.profisport.hu
 
 
VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 
Képek
Az oldalainkon található képek mintának tekintendõk, az eltérésekért semmilyen felelõsséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetõség szerint a valóságot tükrözzék.
Fontos!:
Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomag sértetlen és tartalmát tételesen ellenõrizte, mert az átvétel utáni sérülésekre, hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A jótállást kizáró tényezõk:
A számlán, vagy az azonosító címkéken történõ bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszûnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerû használatból ered.
 
Fizetési módok
Jelenleg utánvéttel (ez esetben a szállítási költség bruttó 2300.- Ft) vagy banki előre utalással (ez esetben a szállítási költség bruttó 1905.- Ft) lehet az áru ellenértékét kiegyenlíteni.

Vételár
Az áruk mellett található ár a 27%-os áfa-t tartalmazza. A megrendelõ lapon illetve a visszaigazoló levélben megtalálható a megrendelt termékek ára a szállítási költség valamint ezek összege, amely az átvételkor ténylegesen fizetendõ összeget takarja.

Web-áruház használati útmutató
A rendelni kívánt áru darabszámát kiválasztja majd a mellette található kosárba gombbal lehet azt tárolni. A kosárba helyezett tételek értéke megjelenik az oldal jobb felsõ sarkában. Amennyiben erre kattintunk, mindig eljuthatunk, a kosár tartalmához ahol megtekinthetjük az eddig kiválasztott termékeket. Itt lehetõségünk van a törölni is a kosárban található termékekbõl. A megrendelés elküldéséhez minden mezõ kitöltése kötelezõ.
Amennyiben minden mezõt kitöltött nyomja meg a rendelés gombot. Az elküldés után a rendszer egy rendelés visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.

Garancia
Cserelehetõség, visszavásárlás 8 napon belül.
Amennyiben pl. teniszütõt, vagy tenisztáskát vásárol tõlünk, Ön otthonában kipróbálhatja a megrendelt terméket, és ha nem tetszik, akkor 8 napon belül az áru ellenértékét postai úton küldjük el, tehát az áru beérkezését követõ 8 napon belül!

Elõzetes egyeztetés esetén, a kifogásolt terméket telephelyünkön is leadhatja. Az áru cseréjét, illetve értékének visszafizetését ez esetben is postai úton intézzük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csere- vagy visszavásárlási lehetõség csak eredeti állapotának megfelelõ, sértetlen, rendszeresen még nem használt termékre érvényes. Teniszlabdát csak bontatlan állapotában tudunk visszavásárolni!

Szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás
A vevõ jogosult a megrendelést követõen, de még a kiszállítás elõtt a vásárlástól elállni. Ezt jelezheti felénk az profisport@rta.hu vagy a profi-sport@t-online.hu e-mail címen, vagy a 06/70 933 63 76 telefonszámon. Ebben az esetben a vevõt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. A vásárlást követõen a vevõ az áru átvételét követõ 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló az elállás jogát az áru kézhezvételének napjától gyakorolhatja.
A terméket eredeti, sértetlen, állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni címünkre. A ProfiSport.hu kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

Adatvédelem
Az Ön adatait a rendelés teljesítése, valamint a rendelés adatainak ellenõrzésének érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvényben megfogalmazottaknak megfelelõen járunk el. A Profi Sport Kft. (H-1039 Budapest, Mátyás Király u. 118. továbbiakban: Szolgáltató) felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
 
A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Profisport.hu web-áruházban történõ vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bûncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.


Felhasználói számára a Szolgáltató lehetõséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
 
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
 
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a ProfiSport.hu web-áruházban történõ vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.
 
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelezõ adatszolgáltatást megtagadja.
 
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Profisport.hu web-áruház szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.
 
A Szolgáltató minden tõle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos õrzésére, de nem vállal felelõsséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért mûszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy
bûncselekmény esetén.
 
Szolgáltató megtesz minden tõle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelõsséget az esetlegesen fellépõ hibákért, mely az oldalak nem megfelelõ mûködését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
 
Az oldalon megjelenõ akciók(akciós árak) és/vagy az egyéb promóciókban lévõ árengedmények összege, illetve mértéke nem vonható össze.
 
Üzemeltetõ, Szolgáltató
 
Profi-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1039 Budapest, Mátyás király útja 118.
Telefon: 06/1 240-31-80
Mobil: 06/70 933 63 76
Adószám: 10762453-2-41
e-mail: profi-sport@t-online.hu
profisport@rta.hu
www.profisport.hu
 
Felelõsségkorlátozás
A Profi Sport Kft.. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzaton bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az Interneten való közzététele napjától érvényes.


 

Belépés
Márkák

Partnerek